G2Call+ smluvni podminky

1. Obecně.

 

G2Call+ je aplikace pro přesměrování hovorů pro systém G2+ společnosti Golmar Sistemas de Comunicación, S.A. (dále jen "Golmar "). www.golmar.es.

 

Pro instalaci a používání služby G2Call+ musíte přijmout níže uvedené podmínky.

 

2. Popis aplikace G2Call+.

 

Aplikace umožňuje uživateli vzdálené ovládání video vstupního systému instalovaném v jeho domě.

 

K využívání této služby musí mít uživatel doma instalován systém Golmar s technologií G2+.

 

Vlastnosti této služby jsou:

  • Příjem hovorů ze systému – vstupního tabla,
  • Možnost vytváření audio a video komunikace, aktivace zámku,
  • Zobrazení kamer CCTV připojených k systému,
  • Záznam snímků dle potřeb uživatele.

 

3. Podmínky použití.

 

Aplikace je zdarma a pro soukromé použití, nepoužívá se k jinému účelu.

 

Společnost Golmar si kdykoliv a z jakéhokoli důvodu vyhrazuje právo změnit vlastnosti aplikace, účtovat za její službu nebo dokonce ji stáhnout.

 

Uživatel potvrzuje, že si je vědom výdajů, které mohou vzniknout při použití dat aplikací v době připojení, v závislosti na podmínkách smlouvy se svým poskytovatelem mobilních telefonů.

 

Použití aplikace vyžaduje dodržování zákonů platných v dané zemi, platných evropských směrnic a ustanovení tohoto dokumentu.

 

4. Systémové požadavky.

 

Použití služby poskytované aplikací vyžaduje směrovač s připojením WiFi a přístupem k internetu, který je propojen s přístrojem G2+ v domě. Tato aplikace je kompatibilní s telefony, jejichž verze operačního systému jsou vyšší než verze Android 4.0 nebo iOS 8.0

 

Vytvoření připojení a kvalita služby mohou být ovlivněny druhem a kvalitou signálu, kterým je propojení provedeno, stejně jako podmínkami smlouvy uzavřené s vaším telefonním a internetovým poskytovatelem.

 

Použití aplikace by mohlo být ovlivněno použitím firewallů v síti.

 

 

 

5. Poskytování a pozastavení služby.

 

Společnost Golmar vylučuje záruku kvality poskytování služeb v závislosti na zemích, ze kterých se spojení provádí.

 

Společnost Golmar si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale a bez předchozího upozornění pozastavit služby poskytované touto aplikací, jakož i jejich dostupnost a odmítnout veškerou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím stranám.

 

6. Omezení odpovědnosti.

 

Společnost Golmar je osvobozena z odpovědnosti jakékoli škody, kterou by mohla způsobit instalace nebo použití této aplikace.

 

7. Aktualizace podmínek.

 

Smluvní podmínky této smlouvy představují úplnou dohodu mezi Golmarem a uživatelem. Společnost Golmar si vyhrazuje právo je zkontrolovat v následných aktualizacích aplikace.

 

8. Bez výjimky.

 

Opomenutí společnosti Golmar vykonávat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení podmínek této smlouvy nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení, pokud není výslovně písemně potvrzeno a písemně odsouhlaseno společností Golmar.

 

9. Právní předpisy.

 

V případě sporu vyplývajícího z výkladu, provedení nebo porušení některé z ustanovení smlouvy některou ze stran souhlasí, že tato smlouva podléhá španělskému právu a výlučné pravomoci soudů a tribunálů Barcelony.

 

10. Zásady ochrany osobních údajů.

 

Tato aplikace neukládá žádné údaje ani informace o uživatelích. Jedinými registrovanými daty jsou veřejné adresy IP zařízení, ve kterém je aplikace spuštěna, a směrovač připojen k zařízení G2+, se kterým je aplikace spárována. Tyto údaje mohou být považovány za identifikující a jsou nezbytné pro poskytování služby. Osobní údaje, které poskytnete společnosti Golmar, budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů (www.golmar.es/about-golmar/legal-warning) za jediným účelem poskytování služeb, které jste objednali. Vaše údaje nebudou převedeny na třetí strany, nepodléhají mezinárodním převodům a budou uchovávány v zákonem stanovených lhůtách. Můžete uplatnit vaše práva na přístup, opravu, vymazání, opozici, omezení přenositelnosti, e-mailem odpovědnému za bezpečnost (rsgolmar@golmar.es) nebo poštou (Pol. Ind. Famadas, Calle del Silici, 13 , 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona), přiložením kopie dokladu totožnosti nebo rovnocenného dokladu.

 

Preferencias de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y de análisis para blindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Encontrarás más información en nuestra Política de Cookies
Valoramos su privacidad

Puede ajustar sus preferencias de navegación, aceptando o rechazando las diferentes cookies que detallamos a continuación.

Cookies técnicas necesarias

Estas cookies siempre activadas le permiten navegar a través de nuestra web y utilizar las diferentes opciones o servicios que existen en ella.

Siempre activas
Cookies de preferencias

Estas cookies nos permiten personalizar su experiencia de navegación (ej.idioma).

Cookies de estadísticas

Estas cookies nos permiten analizar el uso del sitio web de manera que podamos medir y mejorar su funcionamiento.

Cookies de marketing

Estas cookies nos permiten personalizar contenido en base a su comportamiento.