G2Call+ Allmänna villkor

1. Allmänt.


G2Call+ är en vidarekopplings applikation för G2+ systemet från Golmar Sistemas de Comunicación, S.A. (nedan kallat Golmar). www.golmar.es.


För att installera och använda G2Call+ måste du acceptera de villkor som beskrivs nedan.

 

2. Beskrivning av G2Call+ applikationen.

 
Applikationen gör det möjligt för användaren att kontakta videoporttelefonen G2+ i sitt hem via mobilapplikationen.

För att kunna använda denna tjänst måste användaren ha hemma en videoporttelefon från Golmar med G2+ teknik.


Egenskaperna hos denna tjänst är:

  • Ta emot samtal från videoporttelefonen.
  • Upprätt ljud och videokommunikations samt styra ett lås via en reläkontakt.
  • Visa CCTV-kameror anslutna till videoporttelefonen.
  • Inspelning av bilder på användarens vilja.

 

3. Användningsförhållanden.


Applikationen är gratis för privat bruk och ska inte användas för något annat ändamål.


Golmar reserverar sig rätten för att när som helst och utan någon speciell anledning ändra Applikationens egenskaper, att debitera för sin tjänst eller till och med att dra tillbaka den.


Användaren bekräftar att han/hon är medveten om de utgifter som kan uppstå vid användningen av applikationens data under anslutningstider, beroende på villkoren i kontraktet med mobilleverantören.


Användningen av applikationen kräver överensstämmelse med gällande lagar i användarens hemland, gällande europeiska direktiv och bestämmelserna i detta dokument.


4. Systemkrav.


Användningen av den tjänst som tillhandahålls av programmet kräver en router med WiFi-anslutning och internetanslutning, kopplad till G2+ enheten i ditt hem. Den här applikationen är kompatibel med telefoner vars operativsystemversioner har Android 4.0 eller iOS 8.0 eller mer.


Upprättandet av anslutningen och kvaliteten på tjänsten kan påverkas av typen och kvaliteten på den signal genom vilken anslutningen görs, samt av villkoren i avtalet som är etablerat med din telefon och internetleverantör.

Användningen av programmet kan påverkas av användningen av brandväggar i ett nätverk.

 

 

 

5. Avsättning och uppsägning av tjänsten.


Golmar tar inget ansvar för att garantera kvaliteten på tillhandahållandet av tjänster beroende på de länder från vilka anslutningen görs.


Golmar förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent och utan föregående meddelande upphäva de tjänster som tillhandahålls av denna applikation, samt tillgången till denna, vilket upphäver all ansvar gentemot användaren eller tredje part.


6. Ansvarsbegränsning.


Golmar tar inget ansvar för skador eller förluster av någon art som installationen eller användningen av denna applikation kan orsaka.


7. Uppdatering av villkoren.


Villkoren för detta kontrakt utgör fullständigt avtal mellan Golmar och användaren. Golmar förbehåller sig rätten att granska dem i de efterföljande uppdateringarna av applikation.


8. Ingen upphävande.

 
Utelämnandet av Golmar att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i villkoren i detta avtal skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse inte uttryckligen erkänt och skriftligen överenskommits av Golmar.


9. Tillämplig behörighet och lagstiftning.


I händelse av tvist som följer av tolkningen, genomförandet eller överträdelsen av någon av avtalets klausuler accepterar de att detta kontrakt är föremål för spansk rätt och exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Barcelona.


10. Sekretesspolicy.


Denna applikation sparar inte någon data eller användarinformation. Den enda registrerade data är de offentliga IP-adresserna på enheten där applikationen körs och routern kopplad till G2 + -enheten med vilken applikationen är parad. Dessa data kan betraktas som identifierande och är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänsten. De personuppgifter du lämnar till Golmar behandlas i enlighet med vår integritetspolicy (www.golmar.es/about-golmar/legalwarning) med det enda syftet att tillhandahålla de tjänster du har anställt oss. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje part, kommer inte att bli föremål för internationella överföringar och kommer att behållas under de lagligt fastställda tidsfristerna. Du kan utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering, motstånd, begränsning av behandling och portabilitet, via e-post till ansvarig för säkerhet (rsgolmar@golmar.es) eller via post (Pol. Ind. Famadas, Calle del Silici, 13 , 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona) bifogar en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument.

Preferencias de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y de análisis para blindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Encontrarás más información en nuestra Política de Cookies
Valoramos su privacidad

Puede ajustar sus preferencias de navegación, aceptando o rechazando las diferentes cookies que detallamos a continuación.

Cookies técnicas necesarias

Estas cookies siempre activadas le permiten navegar a través de nuestra web y utilizar las diferentes opciones o servicios que existen en ella.

Siempre activas
Cookies de preferencias

Estas cookies nos permiten personalizar su experiencia de navegación (ej.idioma).

Cookies de estadísticas

Estas cookies nos permiten analizar el uso del sitio web de manera que podamos medir y mejorar su funcionamiento.

Cookies de marketing

Estas cookies nos permiten personalizar contenido en base a su comportamiento.