G2Call+ Zmluvné podmienky.

1. Úvod.

 

G2Call+ je aplikácia na presmerovanie hovorov pre systém  G2+ od firmy Golmar Sistemas de Comunicación, S.A. (ďalej že len "Golmar"). www.golmar.es.

 

Pre inštaláciu a používanie služby G2Call+ je nutné akceptovať podmienky, ktoré sú popísané nižšie.

 

 

2. Popis aplikácie G2Call+.

 

Aplikácia umožňuje užívateľovi vzdialené ovládanie  vstupného komunikačného systému nainštalovaného v dome.

 

Aby mohol používať túto službu užívateľ musí mať nainštalovaný v dome Golmar systém s technológiou G2+.

 

Vlastnosti tejto služby sú:

  • Prijatie hovorov uskutočnených z video vstupného komunikačného panelu,
  • Možnosť uskutočniť audio či video komunikáciu a aktiváciu elektromechanického zámku,
  • Prezeranie obrazov z CCTV kamier pripojených k video vstupnému komunikačnému systému,
  • Nahrávanie obrazu podľa potrieb užívateľa.

 

 

3. Podmienky používania.

 

Aplikácia je bezplatná pre súkromné účely užívateľa a nesmie byť použitá k inému účelu.

 

Spoločnosť Golmar si kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyhradzuje  právo na zmenu vlastností aplikácie, môže účtovať za jej používanie poplatok,  alebo prípadne ju stiahnuť  z užívateľského obehu.

 

Užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý výdavkov, ktoré môžu vzniknúť  pri využití dátovej služby pre aplikáciu v čase, kedy bol pripojený. Závisí to od zmluvných podmienok s jeho mobilným operátorom.

 

Používanie aplikácie musí byť v súlade s platnými zákonmi v danej krajine , platnými európskymi smernicami a ustanoveniami tohto dokumentu.

 

4. Požiadavky systému.

 

K používaniu tejto aplikácie  je potrebné mať  router s wifi pripojením  a prístupom k internetovej sieti, ktorý je pripojený k zariadeniu G2+ v dome. Táto aplikácia je kompatibilná s mobilnými telefónmi, ktoré majú operačný systém  Android 4.0 alebo iOS 8.0.

 

Pripojenie a kvalita služby može byť ovplyvnená druhom, kvalitou signálu, cez ktorý je pripojenie zriadené a taktiež podmienkami zmluvy s poskytovateľom mobilného pripojenia do internetovej siete.

 

Používanie aplikácie by mohlo byť nepriaznivo ovplyvnené využívaním “firewallov” v sieti.

5. Poskytovanie a pozastavenie služby.

 

Spoločnosť Golmar sa oslobodzuje od garantovania kvality poskytovania služby v závislosti na krajinách, z ktorých je pripojenie uskutočnené.

 

Spoločnosť Golmar si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť alebo natrvalo a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť služby poskytované touto aplikáciou a tiež ich dostupnosť a odmietnuť veškerú zodpovednosť voči užívateľovi alebo tretím stranám.

 

6. Obmedzenie zodpovednosti.

 

Spoločnosť  Golmar sa zbavuje zodpovednosti za akékoľvek škody alebo straty, ktoré by mohla inštalácia alebo používanie tejto aplikácie spôsobiť.

 

 

7. Aktualizácia podmienok.

 

Zmluvné podmienky tejto zmluvy predstavujú úplnú dohodu medzi Golmarom a užívateľom. Spoločnosť Golmar si vyhradzuje právo ich skontrolovať v následných aktualizáciach aplikácie.

 

8. Bez výnimky.

 

Opomenutie spoločnosti Golmar vykonávať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenia podmienok tejto zmluvy nepredstavuje vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia, pokiaľ nie je výslovne písomne potvrdené a písomne odsúhlasené spoločnosťou Golmar.

 

9. Právne predpisy.

 

V prípade rozporu vyplývajúceho z výkladu, vykonania  alebo porušenia ktorýchkoľvek klauzúl v zmluve  niektorej zo strán, sa akceptuje, že táto zmluva je podriadená Španielskym právam výhradnej právomoci súdov a tribunálov Barcelony.

 

10. Zásady ochrany osobných údajov.

 

Táto aplikácia neukladá žiadne údaje alebo informácie o užívateľovi. Jediné registrované dáta sú verejné IP adresy zariadenia,  v ktorom je aplikácia spustená a ku ktorej je pripojený router s  G2+ zariadením, s ktorým je spárovaná aplikácia. Tieto údaje sú považované za identifikujúce a sú potrebné k poskytovaniu služby.  Osobné údaje, ktoré poskytnete firme Golmar budú spracované v súlade s našími zásadami ochrany osobných údajov (www.golmar.es/about-golmar/legal-warning) za jediným účelom poskytovania služieb, ktoré ste si objednali. Vaše údaje nebudú prenášané tretej osobe, nebudú podliehať medzinárodným prenosom a budú uchovávané v zákonom stanoveným termínoch. Možete si u nás uplatniť vaše prístupové práva, korekcie, vymazanie, opozíciu, obmedzenie spracovania a prenositeľnosti a to chráneným e-mail om (rsgolmar@golmar.es) alebo poštovou službou  na adresu (Pol. Ind. Famadas, Calle del Silici, 13, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona) priložením kópie platného identifikačného preukazu totožnosti.

Preferencias de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y de análisis para blindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Encontrarás más información en nuestra Política de Cookies
Valoramos su privacidad

Puede ajustar sus preferencias de navegación, aceptando o rechazando las diferentes cookies que detallamos a continuación.

Cookies técnicas necesarias

Estas cookies siempre activadas le permiten navegar a través de nuestra web y utilizar las diferentes opciones o servicios que existen en ella.

Siempre activas
Cookies de preferencias

Estas cookies nos permiten personalizar su experiencia de navegación (ej.idioma).

Cookies de estadísticas

Estas cookies nos permiten analizar el uso del sitio web de manera que podamos medir y mejorar su funcionamiento.

Cookies de marketing

Estas cookies nos permiten personalizar contenido en base a su comportamiento.